Thống kê Lô tô xổ số miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 3,9 6
1 5,6,7 5 7
2 0,6,8 - 1,3
3 - 2,8 -
4 7 1 7,8
5 3 5,9 5,9
6 4,6 1,3,6,6 3,5,9
7 - 1,4 2,3
8 0,3,6 2,4 3,5
9 2,3,5,9 2,4 1,4,6
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 - 2,5 0,5,8
1 0,3 4 9 3
2 1,8 2 4,9 9
3 8,9 1,2,6 1,8 0,0,7
4 8 0,1,7 0,0,1,5 9
5 - 4 - 2,9,9
6 2 - - -
7 1,5,7 0,1,2,4,7,7 3,5,6 9
8 9,9 1,4 0,3 6
9 1,4,7,8 5 7,9 4,5,7,8
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 - 8,8
1 1 0,4,5,6 2,7
2 1,2,5 - 2,7
3 2,8,9 5,8 4,7,8,9
4 3,9 6 3,8
5 7 8,8 3
6 4 6,8,9,9 -
7 0,2,7 6 5
8 5,9 4,4,6 6,8
9 5 0 5,9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 7 0,0 6
1 1,4 2 1,1,2,4,9
2 5 5 7,9
3 0,8 3 3,5
4 7,8,9 3,7,8 0
5 0,8 6 0,4
6 9 0,6,9 -
7 4,4,6 1 1,6,9,9
8 9 2 4
9 1,6 1,2,8,9 -
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,8 4,5 5,7
1 - 5,8 4
2 3,9 9,9 2,7
3 4,5 2 2
4 2,6 0,8 1
5 1 8 -
6 2,7,9 4,6,8 7
7 4 1 0,5,7,7,9
8 5,5,9 - 6,9
9 0,8 1,4,5,6 0,1,2
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2,4 0,4 -
1 2,2,8,8 2 8
2 - 0,3 3,4
3 - 1 8
4 2 2 7,7
5 - 0 1,5,5
6 1,4,6,8,8 2 8
7 4,6,6 4 2,3
8 4 0,3,6 4
9 1,6 0,2,6,6,9 0,3,4,5,8
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,4,7 2,8,9 1,5
1 9 5 0,4,8
2 - 1,2 -
3 2 5,8 2,3,7
4 8 0,1,8 1,9
5 2,6,6,6,7 5,5 3,4
6 5,5,8 - -
7 2,2 0,2,5 4,7
8 2,7 1,9 4,8
9 - - 0,1