Thống kê Lô tô xổ số miền Nam

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,2,9 7 1,4,6 7
1 0,0,2,7 5 6 2,6,7,8
2 3,6 7,8 4 -
3 2,2 3 3,8 2,5,9
4 1,2,9,9 0,3,4,4,6 - 0,1
5 - 8,9 0,2,2 0,0
6 - 2 8 -
7 - 3,3 0,0 0,1,6,8
8 1 5,7 1,5,5,8 3
9 1,2 5 8 0
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 2 -
1 3,5 0,0,8 6,9
2 1,2,6 7,8 5
3 0,4 5 3,9
4 1,1,1 9 2,7
5 2,2,7 1 0,3,4
6 3 8,8 5
7 2 0,2 2,6,7
8 6 2,5,9 -
9 4 5,9 3,5,6,9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 - 0,8
1 5,5 - 0,7,8,9
2 4 4,7,7 4,8
3 0,9,9 1,6,9 1,5
4 6,6 9 2,2
5 3 0 -
6 - 0,2,3,4 1,8
7 6 2,3 1,7
8 4,9 8 3,6
9 0,1,7,8,8 4,5,9 -
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 9 6,9 7,8
1 5 1,3,9 6
2 4,8 - 2,4
3 - 0 1,4,5
4 1 0,0,3,6 0,2,9
5 2,2,8,9 2,9 3
6 2,5,5,8,8 1,1,5,7 5,6
7 3 - 0,8
8 6 4,9 -
9 6,8 - 2,5
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5,5 1,4 -
1 - 2 0
2 3,9 0,9 1
3 9 2,8,9 -
4 2,4,6 - 2,7
5 6,7,9,9 0,3,8 5
6 3 5,5 0,4,6,7
7 1,5,6 - 2,2,4,9
8 - 4,8 9
9 1,3 1,3,9 1,1,6,9
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,9 6 6,8
1 2 3 1
2 6 3,4,6,9 -
3 - 2,4 -
4 5,7 9 1,3,5
5 4,4,8 - 1,8
6 1 7 1,7,9
7 3,7 6,9 0,2
8 1,6,9 2,3,7 0,6,8,8
9 0,1,7 0,4,7 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 1,5 2
1 - 4,6,8 3,5,8,9
2 4,6 5,6,7 -
3 2,4,6 - 0
4 0 9 7,8
5 3,6 3,6,6 2,8
6 - 6 5,5,9,9
7 0,1,6,8,9 3,4 1,2,7
8 6,7 0,9 -
9 0,8 2 4