Thống kê loto xổ số miền Trung

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,8,9 6,8 4,4,6,9
1 7 - 1
2 - 7 0,0,1
3 1,6,8 7 0,4,9
4 - 0,4,6 1,6,7
5 4,5,7,8 2,5,6 8
6 2,6 3,4,4,9 -
7 7,9 2 -
8 1,9 1 0,9
9 7 4,4 7
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 1,4,8 1,7
2 - 2,4,9
3 6,8,8 1,7
4 - -
5 0 0,1,3
6 2,2,4 4
7 4,8 2
8 2,4 1,2,4,9,9
9 0,2,5,9 8
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 2,8 9
1 0,0,5,6 2,7 1,9
2 0,0,2,3,6,7 3,4 0,2
3 3 1,3,3 1,8
4 0 0,8 0,4
5 0,6 - 4
6 - 3,9 0,2
7 - - 2,3
8 4 2,2,4 -
9 0,5,8 8,9 1,8,8,8
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,9 2
1 8 6
2 1,2,3 -
3 3,6,6 2,2,9
4 3,5,8 1,4,7
5 - 4,9,9
6 7 1
7 0,2 5,6
8 - -
9 0,7,8 4,4,5,8
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 6
1 8 0
2 3,8,9,9 7,8
3 8 -
4 - 1,2,2,7,8
5 0,1,4 0
6 0,3,3 1,7,9
7 0,5 2,4,7
8 0,0 7,9
9 8 -
Đầu Huế Phú Yên
0 - 5
1 2,3 0,5
2 2,7 3
3 4 2,5
4 9 3,5
5 - 0,8
6 1,2,4,4 1
7 3,7 2
8 9,9,9 2,2,5,7
9 0,4,7 1,7
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 5 9 2,2
1 3,3,5,5 0,6,9 0
2 0,8 - 9
3 2,5 5 4
4 - 3,7 0,7
5 8 3,4,7 1
6 0,4,4,5 4 5,7
7 4,6,9 8,8 6,7,8,9
8 1 2,6,7 3
9 - 2,9 1,1,3