Thống kê giải đặc biệt theo tháng

Năm 2024
Ngày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01
42932
87444
71961
02
10956
28174
77433
03
62495
33389
04
10240
13300
05
38267
69876
06
72794
91267
07
69618
67384
08
91089
85852
09
48877
10
73732
11
28285
12
13113
13
68586
39100
14
91138
17670
15
63261
48331
16
95539
34864
17
76553
58294
18
54998
39903
19
14609
75801
20
70964
57406
21
45819
99937
22
36910
82488
23
87441
16053
24
61661
57333
25
77375
15545
26
20347
27234
27
61579
36209
28
68274
77645
29
75346
39648
30
08524
31
47666

Thống Kê Giải Đặc Biệt Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê dãy số ở giải đặc biệt theo từng ngày. Thường được quan tâm ở 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt được quan tâm nhiều nhất:

  1. Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  2. Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  3. Thống kê giải đặc biệt theo tổng