Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
79
33.9% 61 lượt
32
33.3% 60 lượt
10
32.8% 59 lượt
44
32.8% 59 lượt
20
32.8% 59 lượt
97
32.8% 59 lượt
36
31.7% 57 lượt
24
31.7% 57 lượt
62
31.1% 56 lượt
75
31.1% 56 lượt
41
31.1% 56 lượt
82
31.1% 56 lượt
56
31.1% 56 lượt
43
30.6% 55 lượt
14
30.6% 55 lượt
83
30.6% 55 lượt
52
30.6% 55 lượt
73
30% 54 lượt
49
30% 54 lượt
03
30% 54 lượt
16
30% 54 lượt
11
30% 54 lượt
90
30% 54 lượt
65
30% 54 lượt
59
29.4% 53 lượt
17
29.4% 53 lượt
63
29.4% 53 lượt
53
29.4% 53 lượt
88
29.4% 53 lượt
66
29.4% 53 lượt
93
29.4% 53 lượt
18
29.4% 53 lượt
19
28.9% 52 lượt
94
28.9% 52 lượt
21
28.9% 52 lượt
98
28.9% 52 lượt
33
28.3% 51 lượt
35
28.3% 51 lượt
61
28.3% 51 lượt
31
28.3% 51 lượt
40
28.3% 51 lượt
07
28.3% 51 lượt
27
27.8% 50 lượt
06
27.8% 50 lượt
76
27.8% 50 lượt
89
27.2% 49 lượt
00
27.2% 49 lượt
47
27.2% 49 lượt
86
27.2% 49 lượt
87
27.2% 49 lượt
81
27.2% 49 lượt
99
27.2% 49 lượt
04
26.7% 48 lượt
23
26.7% 48 lượt
12
26.7% 48 lượt
91
26.7% 48 lượt
92
26.7% 48 lượt
13
26.1% 47 lượt
69
26.1% 47 lượt
05
26.1% 47 lượt
84
26.1% 47 lượt
64
25.6% 46 lượt
25
25.6% 46 lượt
42
25.6% 46 lượt
51
25.6% 46 lượt
28
25.6% 46 lượt
29
25.6% 46 lượt
68
25% 45 lượt
96
25% 45 lượt
77
25% 45 lượt
08
25% 45 lượt
80
25% 45 lượt
15
24.4% 44 lượt
74
24.4% 44 lượt
46
24.4% 44 lượt
09
24.4% 44 lượt
95
24.4% 44 lượt
48
24.4% 44 lượt
54
24.4% 44 lượt
70
24.4% 44 lượt
72
24.4% 44 lượt
26
23.9% 43 lượt
50
23.9% 43 lượt
67
23.9% 43 lượt
55
23.9% 43 lượt
38
23.3% 42 lượt
02
23.3% 42 lượt
37
23.3% 42 lượt
45
23.3% 42 lượt
78
23.3% 42 lượt
71
22.8% 41 lượt
39
22.2% 40 lượt
60
22.2% 40 lượt
22
21.7% 39 lượt
30
21.1% 38 lượt
85
20.6% 37 lượt
34
19.4% 35 lượt
01
19.4% 35 lượt
58
18.9% 34 lượt
57
18.9% 34 lượt