Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
89
40.6% 73 lượt
59
37.8% 68 lượt
90
36.1% 65 lượt
79
35.6% 64 lượt
32
35% 63 lượt
10
34.4% 62 lượt
52
34.4% 62 lượt
61
33.9% 61 lượt
49
33.3% 60 lượt
82
33.3% 60 lượt
16
32.8% 59 lượt
20
32.2% 58 lượt
41
31.7% 57 lượt
66
31.7% 57 lượt
92
31.7% 57 lượt
99
31.7% 57 lượt
25
31.1% 56 lượt
69
31.1% 56 lượt
03
30.6% 55 lượt
63
30.6% 55 lượt
42
30% 54 lượt
33
30% 54 lượt
26
30% 54 lượt
95
30% 54 lượt
65
30% 54 lượt
78
29.4% 53 lượt
21
29.4% 53 lượt
02
29.4% 53 lượt
11
29.4% 53 lượt
71
28.9% 52 lượt
15
28.9% 52 lượt
00
28.9% 52 lượt
57
28.3% 51 lượt
22
28.3% 51 lượt
70
28.3% 51 lượt
12
28.3% 51 lượt
19
28.3% 51 lượt
98
28.3% 51 lượt
56
28.3% 51 lượt
75
27.8% 50 lượt
81
27.8% 50 lượt
77
27.8% 50 lượt
83
27.8% 50 lượt
18
27.8% 50 lượt
43
27.2% 49 lượt
45
27.2% 49 lượt
09
27.2% 49 lượt
37
27.2% 49 lượt
53
27.2% 49 lượt
96
27.2% 49 lượt
29
27.2% 49 lượt
14
27.2% 49 lượt
76
26.7% 48 lượt
91
26.7% 48 lượt
39
26.7% 48 lượt
93
26.7% 48 lượt
84
26.1% 47 lượt
67
26.1% 47 lượt
28
26.1% 47 lượt
60
26.1% 47 lượt
50
26.1% 47 lượt
35
25.6% 46 lượt
94
25.6% 46 lượt
80
25.6% 46 lượt
23
25.6% 46 lượt
27
25.6% 46 lượt
40
25.6% 46 lượt
86
25% 45 lượt
54
24.4% 44 lượt
44
24.4% 44 lượt
97
24.4% 44 lượt
13
24.4% 44 lượt
62
24.4% 44 lượt
47
23.9% 43 lượt
74
23.9% 43 lượt
64
23.3% 42 lượt
24
23.3% 42 lượt
06
23.3% 42 lượt
07
23.3% 42 lượt
31
23.3% 42 lượt
30
22.8% 41 lượt
72
22.2% 40 lượt
73
22.2% 40 lượt
46
22.2% 40 lượt
17
22.2% 40 lượt
68
22.2% 40 lượt
05
21.7% 39 lượt
51
21.1% 38 lượt
87
21.1% 38 lượt
88
21.1% 38 lượt
48
21.1% 38 lượt
04
21.1% 38 lượt
01
21.1% 38 lượt
85
21.1% 38 lượt
38
20.6% 37 lượt
55
20% 36 lượt
36
20% 36 lượt
08
19.4% 35 lượt
58
17.8% 32 lượt
34
17.2% 31 lượt