XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

174.697.190.850 đ

Giá trị jackpot 2

3.864.584.900 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 01/08/2023

Kỳ : Thứ 5, 27/07/2023

 • 03
 • 11
 • 13
 • 31
 • 33
 • 45
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 166.915.926.750
Jackpot 2 1 3.826.551.700
Giải 1 34 40.000.000
Giải 2 2037 500.000
Giải 3 39398 50.000

Kỳ : Thứ 5, 20/07/2023

 • 05
 • 34
 • 36
 • 38
 • 47
 • 50
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 138.815.469.750
Jackpot 2 0 6.942.490.150
Giải 1 23 40.000.000
Giải 2 1449 500.000
Giải 3 30445 50.000

Kỳ : Thứ 5, 13/07/2023

 • 03
 • 04
 • 30
 • 34
 • 36
 • 49
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 109.923.542.850
Jackpot 2 0 3.732.276.050
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 1227 500.000
Giải 3 27339 50.000

Kỳ : Thứ 5, 06/07/2023

 • 07
 • 12
 • 29
 • 39
 • 46
 • 55
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 86.968.735.500
Jackpot 2 0 4.089.775.450
Giải 1 19 40.000.000
Giải 2 1118 500.000
Giải 3 22091 50.000

Kỳ : Thứ 5, 29/06/2023

 • 01
 • 11
 • 12
 • 28
 • 46
 • 54
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72.625.274.850
Jackpot 2 0 3.632.506.700
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 777 500.000
Giải 3 16859 50.000

Kỳ : Thứ 5, 22/06/2023

 • 02
 • 11
 • 14
 • 35
 • 43
 • 51
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65.034.265.800
Jackpot 2 0 3.524.461.050
Giải 1 26 40.000.000
Giải 2 1188 500.000
Giải 3 18961 50.000

Kỳ : Thứ 5, 15/06/2023

 • 10
 • 11
 • 25
 • 39
 • 46
 • 55
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58.005.385.050
Jackpot 2 1 5.622.310.700
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 764 500.000
Giải 3 16805 50.000

Kỳ : Thứ 5, 08/06/2023

 • 03
 • 36
 • 38
 • 43
 • 51
 • 53
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50.491.951.050
Jackpot 2 0 4.787.484.700
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 582 500.000
Giải 3 13574 50.000

Kỳ : Thứ 5, 01/06/2023

 • 03
 • 18
 • 40
 • 41
 • 46
 • 47
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43.522.243.950
Jackpot 2 0 4.013.072.800
Giải 1 2 40.000.000
Giải 2 379 500.000
Giải 3 9437 50.000

Kỳ : Thứ 5, 25/05/2023

 • 15
 • 16
 • 19
 • 31
 • 33
 • 46
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.840.372.050
Jackpot 2 0 3.381.753.700
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 483 500.000
Giải 3 9329 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt