Tần suất loto - Thống kê tần suất loto - Thống kê loto

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất

Bộ Số Số ngày về Tổng số lần về Tỷ lệ (lần/ngày)
79 112 (30.7%) ngày 128 lượt 35.1%
32 103 (28.2%) ngày 124 lượt 34%
59 104 (28.5%) ngày 123 lượt 33.7%
52 110 (30.1%) ngày 123 lượt 33.7%
89 99 (27.1%) ngày 123 lượt 33.7%
10 100 (27.4%) ngày 119 lượt 32.6%
61 104 (28.5%) ngày 117 lượt 32.1%
82 96 (26.3%) ngày 113 lượt 31%
66 96 (26.3%) ngày 113 lượt 31%
20 98 (26.8%) ngày 112 lượt 30.7%
62 93 (25.5%) ngày 112 lượt 30.7%
90 99 (27.1%) ngày 111 lượt 30.4%
03 93 (25.5%) ngày 110 lượt 30.1%
43 97 (26.6%) ngày 110 lượt 30.1%
49 99 (27.1%) ngày 110 lượt 30.1%
19 94 (25.8%) ngày 109 lượt 29.9%
83 89 (24.4%) ngày 109 lượt 29.9%
65 89 (24.4%) ngày 107 lượt 29.3%
92 93 (25.5%) ngày 107 lượt 29.3%
56 92 (25.2%) ngày 105 lượt 28.8%
16 91 (24.9%) ngày 105 lượt 28.8%
63 89 (24.4%) ngày 104 lượt 28.5%
69 87 (23.8%) ngày 104 lượt 28.5%
75 91 (24.9%) ngày 104 lượt 28.5%
72 92 (25.2%) ngày 103 lượt 28.2%
18 92 (25.2%) ngày 102 lượt 27.9%
26 90 (24.7%) ngày 102 lượt 27.9%
93 94 (25.8%) ngày 102 lượt 27.9%
98 88 (24.1%) ngày 102 lượt 27.9%
41 89 (24.4%) ngày 101 lượt 27.7%
73 85 (23.3%) ngày 101 lượt 27.7%
14 90 (24.7%) ngày 101 lượt 27.7%
29 90 (24.7%) ngày 101 lượt 27.7%
80 86 (23.6%) ngày 101 lượt 27.7%
94 87 (23.8%) ngày 101 lượt 27.7%
97 89 (24.4%) ngày 101 lượt 27.7%
22 94 (25.8%) ngày 101 lượt 27.7%
11 86 (23.6%) ngày 100 lượt 27.4%
21 88 (24.1%) ngày 100 lượt 27.4%
36 92 (25.2%) ngày 100 lượt 27.4%
12 87 (23.8%) ngày 100 lượt 27.4%
00 86 (23.6%) ngày 100 lượt 27.4%
44 88 (24.1%) ngày 100 lượt 27.4%
99 92 (25.2%) ngày 100 lượt 27.4%
40 88 (24.1%) ngày 99 lượt 27.1%
24 84 (23%) ngày 99 lượt 27.1%
25 91 (24.9%) ngày 99 lượt 27.1%
86 89 (24.4%) ngày 99 lượt 27.1%
57 87 (23.8%) ngày 99 lượt 27.1%
15 87 (23.8%) ngày 99 lượt 27.1%
96 90 (24.7%) ngày 98 lượt 26.8%
33 88 (24.1%) ngày 98 lượt 26.8%
02 86 (23.6%) ngày 98 lượt 26.8%
28 85 (23.3%) ngày 98 lượt 26.8%
53 85 (23.3%) ngày 97 lượt 26.6%
42 83 (22.7%) ngày 97 lượt 26.6%
71 84 (23%) ngày 97 lượt 26.6%
78 84 (23%) ngày 97 lượt 26.6%
84 89 (24.4%) ngày 97 lượt 26.6%
27 84 (23%) ngày 96 lượt 26.3%
08 80 (21.9%) ngày 96 lượt 26.3%
37 88 (24.1%) ngày 96 lượt 26.3%
95 86 (23.6%) ngày 96 lượt 26.3%
09 80 (21.9%) ngày 95 lượt 26%
60 82 (22.5%) ngày 95 lượt 26%
70 83 (22.7%) ngày 95 lượt 26%
06 84 (23%) ngày 95 lượt 26%
67 86 (23.6%) ngày 94 lượt 25.8%
81 88 (24.1%) ngày 94 lượt 25.8%
30 88 (24.1%) ngày 94 lượt 25.8%
45 82 (22.5%) ngày 94 lượt 25.8%
35 84 (23%) ngày 93 lượt 25.5%
17 81 (22.2%) ngày 93 lượt 25.5%
48 82 (22.5%) ngày 92 lượt 25.2%
07 85 (23.3%) ngày 92 lượt 25.2%
50 87 (23.8%) ngày 92 lượt 25.2%
47 82 (22.5%) ngày 91 lượt 24.9%
76 83 (22.7%) ngày 91 lượt 24.9%
13 83 (22.7%) ngày 91 lượt 24.9%
04 83 (22.7%) ngày 91 lượt 24.9%
23 77 (21.1%) ngày 90 lượt 24.7%
87 81 (22.2%) ngày 90 lượt 24.7%
77 80 (21.9%) ngày 90 lượt 24.7%
46 81 (22.2%) ngày 90 lượt 24.7%
05 78 (21.4%) ngày 89 lượt 24.4%
74 79 (21.6%) ngày 89 lượt 24.4%
64 80 (21.9%) ngày 88 lượt 24.1%
68 81 (22.2%) ngày 88 lượt 24.1%
51 78 (21.4%) ngày 88 lượt 24.1%
39 77 (21.1%) ngày 88 lượt 24.1%
88 78 (21.4%) ngày 88 lượt 24.1%
55 82 (22.5%) ngày 87 lượt 23.8%
91 78 (21.4%) ngày 87 lượt 23.8%
31 79 (21.6%) ngày 85 lượt 23.3%
54 73 (20%) ngày 84 lượt 23%
01 72 (19.7%) ngày 80 lượt 21.9%
38 69 (18.9%) ngày 79 lượt 21.6%
85 70 (19.2%) ngày 78 lượt 21.4%
34 64 (17.5%) ngày 70 lượt 19.2%
58 65 (17.8%) ngày 68 lượt 18.6%